Ställ in påminnelser med Florence

Du kan ställa in så många påminnelser som du behöver.
Det är perfekt för mediciner som du tar varje dag och sådana du tar någon gång ibland.

Florence i din Iphone